Procurement Document

Information
Name Обявление за публикуване на обществена поръчка
Number 12-24-43 | 3/25/2020
Description Обявление за публикуване на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на дъждоотводнителни канализации и битови площадкови канализации за нуждите на Община град Добрич ".
Files
Name
scanpage_0.pdf