Procurement Document

Information
Name Решение за откриване на обществена поръчка
Number Р-19 | 3/25/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на дъждоотводнителни канализации и битови площадкови канализации за нуждите на Община град Добрич ".
Files
Name
R-19.pdf