Procurement

Information
Name „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции”
Number Р-29
Date 4/26/2018
Object Доставки
Participation deadline 8/15/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 4/26/2018
Valid to 8/15/2018
Description „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции”, както следва: - Обособена позиция 1 „Доставка на хляб, тестени и пресни сладкарски изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 2 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич "; - Обособена позиция 3 „Доставка на месо и месни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 4 „Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 5 „Доставка на яйца за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич ”; - Обособена позиция 6 „Доставка на варива за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 7 „Доставка на масла и мазнини за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 8 „Доставка на захар, захарни и други изделия за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 9 „Доставка на плодове - пресни, замразени, консервирани за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 10 „Доставка на зеленчуци – пресни, замразени, консервирани за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 11 „Доставка на подправки – пресни и изсушени за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 12 „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални и трапезни води за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 13 „Доставка на пиво и вина за нуждите на социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2018-0014
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333536363634
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП-1 4/26/2018 „Доставка на хляб, тестени и пресни сладкарски изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“ Opened -
ОП-2 4/26/2018 2 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич " Opened -
ОП-3 4/26/2018 „Доставка на месо и месни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; Opened -
ОП-4 4/26/2018 „Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; Opened -
ОП-5 4/26/2018 „Доставка на яйца за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич ” Opened -
Documents
Number Date published Name
Р-29 | 26.4.2018 г. 4/30/2018 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-53 | 26.4.2018 г. 4/30/2018 Обявление за обществена поръчка
15-00-65 | 26.4.2018 г. 4/30/2018 Информация за участие
15-00-66 | 26.4.2018 г. 4/30/2018 Обща информация
77-00-20 | 15.5.2018 г. 5/15/2018 Съобщение за спиране на процедура