Procurement

Information
Name Предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинските структури към Община град Добрич от средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала (СБКО) за 2019 година
Number Р-65
Date 10/4/2018
Object Услуги
Participation deadline 10/29/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 10/4/2018
Valid to 10/29/2018
Description Предметът на обществената поръчка включат всички дейности по отпечатване, пакетиране и доставяне на ваучери за храна на служителите на администрацията и общинските структури в Община град Добрич от средствата за СБКО за 2019 година.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2018-0028
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632303634
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-65 | 4.10.2018 г. 10/4/2018 Решение за откриване
12-24-100 | 4.10.2018 г. 10/4/2018 Обявление
15-00-153 | 4.10.2018 г. 10/4/2018 Обща информация
15-00-154 | 4.10.2018 г. 10/4/2018 Информация за участие
77-00-50 | 8.10.2018 г. 10/8/2018 Разяснения по чл. 180, ал. 2